Historie

 

EcoVents produkter er baseret på mere end 10 års udviklingsarbejde indenfor balanceret ventilation med varmegenvinding, og firmaet har i den forbindelse opnået en stor ekspertise og udviklet nogle produkter med bemærkelsesværdigt høje effektiviteter. EcoVent kan i dag tilbyde en serie produkter, som leverer et behageligt indeklima, uden høje varmeregninger, uden støj og træk og med en genvindingsgrad tæt på 90%. Samtidig har ventilatorerne til udsugning og indblæsning et meget lavt el-forbrug. EcoVent benytter sig af varmevekslere efter modstrømsprincippet, som er det mest effektive system. Modstrømsveksleren er udviklet til noget nær det optimale for en luft/luft varmeveksler.

I 2003 startede EcoVent udviklingen af en ny type kun 26 cm tyk rumplaceret aggregat til balanceret ventilation med varmegenvinding, der fx kan placeres i en skillevæg. Typen er færdigudviklet og leveres i flere versioner.

EcoVents arbejdsområder

EcoVent tilbyder primært aggregater til effektiv og energirigtig ventilation af:

 • Boliger
 • Kontorer
 • Skoler
 • Institutioner
 • Værksteder/industri

 

I forbindelse hermed kan EcoVent tilbyde

 • Stort set alle komponenter til ventilationsanlæg
 • Rådgivning angående projektering, installation og brug af anlæggene
 • Projektering af hele anlæg, små som store
 • Specialtilpassede produkter

 

Ventilation med varmegenvinding

Ventilation er uundværligt for et sundt indeklima. Hvis der ikke bliver skiftet ud med frisk luft, bliver luften hurtigt forurenet med allergener og irritanter. Nutidens boliger er meget tætte og isolerede, hvilket skaber indeklima problemer for både mennesker og boliger. Det er ikke nok at udlufte boligen tit, da udluftningen ikke afhjælper problemer med partikler fra pollen, støv, afdunstning fra møbler, dampe fra rengøringsmidler mv. De nævnte problemer kan bedst undgås ved et effektivt balanceret ventilationssystem med varmegenvinding hvor der er en fast udsugning af brugt luft samtidig med at frisk luft blæses ind.

Et EcoVent anlægs har følgende effekt på indeklimaet

 • Luftfugtigheden bliver nedsat:
  Fugtig/lummer luft bliver udskiftet med frisk opvarmet og tør luft. Det sker ved at kold frisk luft på vej ind, bliver opvarmet af udsugningsluften på vej ud af bygningen. Da varm indeluft indeholder mere vand end den kolde udeluft vil den relative luftfugtighed i indblæsningsluften være lavere. At sænke luftfugtigheden gavner på flere måder: Direkte forbedring af indeklimaet gennem lavere luftfugtighed – og via den effekt lav luftfugtighed har på blandt andet svamp, mug, støvmider og bakterievækst der kan føre til forskellige former for allergi.
 • Partikler i luften bliver fjernet:
  Gennem udsugning føres partikler – og gasser – ud af rummene. Partiklerne bliver opsamlet af udsugningsfiltret for at beskytte anlægget. Effekten af udsugningen er så stor, at man vil opleve et markant mindre behov for at tørre støv af.
 • Kan man få frisk luft, som er renere end frisk luft?
  Faktisk er luften i indblæsningen renere end udeluften. Ved at filtrere luften der blæses ind fjernes alle udefra kommende luftgener såsom pollen, støv, sod og os fra udstødninger. EcoVent kan endvidere levere filtre som kan fjerne eventuelle lugtgener fra f.eks. landbruget eller industrien.
 • Byggeriets sundhed
  Ikke kun mennesker har brug for en fornuftig ventilation. Også bygninger og de materialer de er lavet af bliver påvirket af indeklimaet. Den vigtigste parameter er fugtigheden. Alle har set rådne vinduer og træværk og svamp/mug på vægge i dårligt ventilerede rum.

Ved at installere et ventilationsanlæg med balanceret varmegenvinding vil diverse indeklimaproblemer blive stort set fjernet!!

 

EcoVent internationalt

EcoVent blev i starten af 1990’erne valgt som leverandør af de første ventilationssystemer med balanceret varmegenvinding til de tyske passivhuse. Heriblandt de 4 første passivhuse i Darmstadt som blev etableret i 1993.

I 2005 har EcoVent leveret ventilationssystemer med balanceret varmegenvinding til det første passivhus projekt i Danmark, Rønnebækshave II i Næstved.

EcoVent har deltaget i flere EU støttede udviklings og demonstrationsprojekter, blandt andet EU – Demohouse projektet, hvor der skal leveres forskellige ventilationsløsninger med balanceret varmegenvinding til boligbyggerier i Budapest og København. Desuden kan nævnes EURO – Active Roofer projektet hvor der blandt andet arbejdes med ventilerede tagløsninger med solceller, samt forvarmning af den friske luft.