Sprog/language
Ring til os
45 70238802

Produktdata

EcoVent RT300

Produktbeskrivelse

Med Ecovents decentrale vinduesintegrerede ventilationsenhed med varmegenvinding er det et farvel til pladskrævende ventilationskanaler, der kræver store bygningsmæssige indgreb i forbindelse med renoveringsopgaver.

Dette decentrale ventilationssystem kræver ikke installering af brandmæssige foranstaltninger. Der åbner sig helt nye muligheder for lavere elforbrug, og etableringsomkostninger.

Med UNIFILTER systemet i enhederne er serviceintervallet helt oppe på 10 – 15 år imellem filterskiftene.

Ecovent RT300 findes i to versioner.

  • RT300W -beregnet for opsætning udvendig på væg
  • RT300M - beregnet for indbygning i væg eller i Ecovents modulære byggemodul system.

Med ECOLINK 2020 gives der også mulighed for overvågning og fjernbetjening fra centralt sted via Computer/CTS/Tablet eller smart Phone. Der er mulighed for samkøring med udsugning fra bad og emhætte.

Anvendelsesområder:

Kontorer, skoler, børnehaver, hospitaler og énfamiliehuse.

Placering

Under vindue eller integreret inde i væggen.

Kapacitet

20 – 250 m3/h.

Ind og afkast

Diskrete smalle riste placeres udv.lige under vinduet.

Energiforbrug

Opfylder BR 2020 krav til elforbrug og varmegenvinding.

Opvarmning

Intern varmeflade kan tilsluttes til varmeanlægget.

Filtre

Standard panelfilter. Automatisk fremspoling af nyt filter. 10-15 års levetid.

Ventilatorer

Langsomgående EC ventilatorer.

Luftkvalitets Automatik

Fugt, Co2 og luftkvalitetssensorer til bedst muligt indeklima.

Installation

Enkel og hurtig montering.

Teknisk information