Sprog/language
Ring til os
45 70238802

Produktdata

Ecovent RT100

Produktbeskrivelse

Med Ecovents decentrale vinduesintegrerede ventilationsenhed med varmegenvinding er det et farvel til pladskrævende ventilationskanaler, der kræver store bygningsmæssige indgreb i forbindelse med renoveringsopgaver.

Dette decentrale ventilationssystem kræver ikke installering af brandmæssige foranstaltninger.
Der åbner sig helt nye muligheder for lavere elforbrug, og etableringsomkostninger.
Med UNIFILTER systemet i enhederne er serviceintervallet helt oppe på 10 – 15 år imellem filterskiftene.

Ecovent RT100 findes i to versioner.

 • RT100W - beregnet for opsætning udvendig på væg.
 • RT100M - beregnet for indbygning i væg eller i Ecovents modulære byggemodul system.

Med ECOLINK 2020 gives der også mulighed for overvågning og fjernbetjening fra centralt sted via Computer/CTS/Tablet eller smart Phone.

Der er mulighed for samkøring med udsugning fra bad og emhætte.

 
Anvendelsesområder

Lejligheder, enfamiliehuse, kontorer, række- og sommerhuse

Placering

Under vindue eller integreret inde i væggen

Kapacitet

20 – 126 m3/h. Typisk i området 40 m3/h til en stue lejlighed

Ind og afkast

Diskrete smalle riste placeres udv.lige under vinduet

Energiforbrug

Opfylder BR 2020 krav til elforbrug og varmegenvinding

Opvarmning

Intern varmeflade tilsluttes til varmeanlægget

Filtre

Standard panelfilter. Automatisk fremspoling af nyt filter. 10-15 års levetid

Ventilatorer

Langsomgående EC ventilatorer placeret i ind og afkast

Luftkvalitets Automatik

Fugt, Co2 og luftkvalitetssensorer til bedst muligt indeklima

Installation

Enkel og hurtig montering

Teknisk information

 • Dimensioner (BxDxH) (*1) 1075 x 210 x 750
 • Vægt 30 kg
 • Pladetype kabinet Hvid stålplade
 • Ventilatortype EC
 • Varmevekslertype Modstrømsveksler
 • Filterklasse Standard M5
 • Filtertype Panelfilter
 • UNIFILTER Filterdepot med automatisk filterfremføring
 • PM 2.5 filter Dobbelt ION filter

 • Kondensafløb PVC, Ø20x1,5mm
 • Omgivelsestemperatur -20/+40 C
 • Intern lækage (EN 308) < 0,16 %
 • Ekstern lækage (EN 308) < 0,32 %
 • Tæthedsklasse IP31
 • Forsyningsspænding 1x230V
 • Max. optagen effekt (*2) 27,5 W
 • Max. luftmængde 126 m3/h
 • Standby effektforbrug 3 W
 • Elforbrug (*3) 99 kWh/år

*1 215 mm med vægophæng
*2 Max optagen effekt uden evt. el- varmeelement
*3 Årligt elforbrug ved konstant drift for enheden med SFP-værdi på 791 J/m3/h

Skemaer

Målskema og projekteringsdata

Ecovents aggregater er testet efter gældende normer af uvildige testinstitutter.

 • RT Målskema

  Alle mål er i mm.

  A Front
  B Bagside
  C Venstre side
  D Højre side
  E Ovenfra

  1 Tilluft
  2 Fraluft
  3 Udeluft
  4 Afkastluft

 • RT100M Modul princip

  Ecovent modulære system betyder at udsugning og indblæsning valgfrit kan ske nede ved gulv eller oppe ved loft.

 • Temperaturvirkningsgrad

  1: Temperaturvirkningsgrad for aggregat med modstrømsveksler i henhold til EN308 0 % RH (tør) 

  2: Med kondensation; Betingelser: Balanceret drift; Rumluft: 21 oC, 45 % RH; Udeluft: 0 oC, 70 % RH

  Temperaturvirkningsgrad EN308:

  ὴ t = (t tilluft - t udeluft)/(t fraluft – t udeluft).

 • Energieffektivitet

  SFP-værdier indeholder aggregatets elforbrug excl. Styring.

  SFP værdier er for standardaggregat med M5 filtre og uden eventuel eftervarmeflade.

  Effektforbrug (P) beregning: P=SFP x qv/3600 [W].

 • Lyddata

  Lydtrykniveauet i 1 m fra aggregatet.

Øvrigt information

Automatik

 • Ecolink 2020 styring

  Som standard er betjeningspanelet placeret på enhedens front hvor brugerens indstillingsmuligheder kan defineres.

  I displayet vises blandt andet aktuelt luft flow, luftfugtighed CO2 niveau hvis sensor er monteret.

  Derudover er der visning om enheden er i drift eller der er en alarm.

  Enhederne kan tilsluttes konverter HSB 20. Dermed kan enhederne tilgås fra centralt sted, hvor fjernbetjening og overvågning er mulig fra CTS anlæg, computer eller smartphone. Se nærmere herom under ”kommunikation”.